top of page

Foodprofessionals

Foodprofessionals delen allemaal dezelfde passie, toch zijn er veel verschillende specifieke wensen en behoeften. Door mijn ervaring in verschillende vakgebieden kan ik elke foodprofessional het juiste bieden om het beste uit zijn producten te halen.

Bekijk hieronder de drie kanalen: industrie, foodservice & retail

en op welke manier ik kan helpen. 

Industre

INDUSTRIE

Een duidelijke en onderscheidende positionering van producten, de markt goed kennen en professionalisering zijn dus enorm belangrijk. De beste kwaliteit, efficiënte productie en logistiek zijn basisvoorwaarden. De overtuigingskracht om duidelijk te maken waarom jouw producten een aanvullling zijn op de menukaart of aan het assortiment van de supermarkt en hoe die bijdragen aan een sterke formule en loyale klanten, dat is toegevoegde waarde bieden! Laat mij je daarbij helpen!

Als producent ben jij de smaakmaker van de foodsector! Jij maakt het verschil met ambachtelijke en duurzame producten, maar onderscheidend vermogen en professionalisering zijn belangrijke voorwaarden voor groei. Als producent moet je snel kunnen inspelen op foodtrends. Supermarkten en versspeciaalzaken zijn voortdurend op zoek naar unieke producten en sterke groeiers om hun formule te versterken en zich te onderscheiden van concurrenten. Daarnaast wint buitenshuisconsumptie ook steeds meer terrein en zullen ook hotels, restaurants en cafés nog meer behoefte krijgen aan onderscheidende producten op de menukaart. 

"Onderscheidend vermogen en professionalisering zijn belangrijke voorwaarden voor groei."

Afspraak

Maak nu een

RETAIL

De functie van de fysieke supermarkt verschuift. Beleving en inspiratie worden steeds belangrijker en internet maakt de concurrentie groter. De winkel wordt meer een verstheater waarmee ondernemers zich kunnen onderscheiden en waar foodservice elementen aan toegevoegd zijn. Supermarkten moeten inspelen op de behoefte naar een gezonder en verser basisassortiment. Ook worden biologische en regionale producten vaker opgenomen in het assortiment. Kansen binnen food retail liggen op terrein van kwaliteit, expertise (ambacht), winkelbeleving en hun rol als sociale ondernemer zoals bij het tegengaan van voedselverspilling.

"De functie van supermarkten verandert en de concurrentie wordt steeds sterker. Goede samenwerking en de juiste focus leggen is hierbij cruciaal."

Binnen food retail is een goede samenwerking onmisbaar. Behalve omnichannel zijn ook lokale specialisten van groot belang. Zij kunnen mooie producten leveren die zorgen voor onderscheidend vermogen binnen de supermarkt. Laat mij je helpen met het sourcen van unieke producten, meedenken in de categorie, het presenteren van het lekkerste assortiment en het introduceren van nieuwe innovaties. Soms is er een vertaalslag nodig van producent naar retailer, laat mij die maken!

Afspraak

Maak nu een

Retail

FOODSERVICE

Het is belangrijk om in te spelen op de trends in de eindmarkten. Locatie, concept, service en doelgroep bepalen onder andere het succes van de formule. Laat mij je helpen om inzicht te geven in deze markt en mee te denken in strategie en conceptontwikkeling.

Afspraak

Maak nu een

Foodservice en groothandels in voedingsmiddelen leveren aan specifieke branches, zoals horeca, tankstations, bedrijfs-restaurants, zorginstellingen en detaillisten. De verschuiving naar buitenshuisconsumptie is gunstig voor de foodservice branche.

 

Daarnaast komt er steeds meer aandacht voor voeding als preventie, in relatie tot gezondheid. Voeding toegesneden op specifieke groepen zoals ouderen, kinderen, patiënten of individuen kent grote uitdagingen, maar biedt ook veel kansen voor de toekomst.

"Er vinden interessante verschuivingen plaats binnen Foodservice en daarmee doen zich veel nieuwe kansen voor."

Foodservice
bottom of page